Postup realizace

14.09.2012

Přijďte se podívat na den otevřených dveří konaný v sobotu 15. září 2012 od 10 do 14 hodin. Máte možnost se nezávazně podívat do všech neprodaných bytových jednotek, zjistit skutečný stav našich nemovitostí a dozvědět se více o akci "Ze starého do nového...".

06.08.2012

Blok E - kompletně dokončen bytový dům C, infrastruktura a komunikace. ZKOLAUDOVÁNO. V současné době probíhá předávání bytů klientům.

Společně s blokem E byla zkolaudována celá 2. etapa výstavby BD Na Špici.

Blok C - kompletně dokončen bytový dům C, infrastruktura a komunikace. ZKOLAUDOVÁNO.

Blok D - kompletně dokončen bytový dům C, infrastruktura a komunikace. ZKOLAUDOVÁNO.

15.07.2012

Blok E - kompletně dokončen bytovů dům C, infrastruktura a komunikace, společně také dokončeno veřejné osvětlení pro II. etapu výstavby BD Na Špicici. ZKOLAUDOVÁNO

Blok C - kompletně dokončen bytový dům C, infrastruktura a komunikace. ZKOLAUDOVÁNO.

Blok D - kompletně dokončen bytový dům C, infrastruktura a komunikace. ZKOLAUDOVÁNO.

30.11.2011

Blok C - kompletně dokončen bytový dům C, infrastruktura a komunikace.

Blok D - dokončeno zateplení pláště budovy, vnitřní omítky, štuky a betonové povrchy a obklady.

Blok E - dokončena hrubá stavba domu, zaměření dispozic a příprava na podání evidence rozestavěných bytových jednotek.

11.10.2011

Provádní se stavba místní komunikace - dláždí se venkovní parkovací stání

Blok C -  dokončena venkovní plášť budovy, jsou obloženy koupelny a WC, příprava na montáž laminátových podlah, kompletace zásuvek a vypínačů, dokončena výmalba bytových jednotek 

Blok D - probíhají práce na omítkách a štucích v bytových jednotkách, příprava betonáže podlah

Blok E - dokončena stavba 2. nadzemního podlaží

05.09.2011

Blok C - venkovní fasáda je těsně před dokončením, dokončena betonáž jednotlivých podlaží, začínají se lepit obklady a dlažba

Blok D - dokončeny rozvody elektriky, odpadu, vody. Provádí se omítání zdí v bytových jednotkách.

05.09.2011

Blok C - venkovní fasáda je těsně před dokončením, dokončena betonáž jednotlivých podlaží, začínají se lepit obklady a dlažba

Blok D - dokončeny rozvody elektriky, odpadu, vody. Provádí se omítání zdí v bytových jednotkách.

18.08.2011

Blok C - dokončeny rozvody vody, odpadu a elektriky, dokončeny omítky, probíhá štukování a betonáž jednotlivých podlaží, provádí se zateplování obvodového pláště budovy

Blok D - dokončeno zdění nosných konstrukcí i jednotlivých příček v bytových jednotkách. Probíhají práce na instalaci jednotlivých rozvodů (voda, odpady, elektro)

17.06.2011

Blok C - vyzděny nosné konstrukce posledního nadzemního podlaží, probíhá montáž okenních výplní, ukončeny rozvody elektriky v 1. - 3. nadzemním podlaží, provádí se stoupací vedení (vzduchotechnika, kanalizace)

Blok D - zdění nosných konstrukcích 4. nadzemního podlaží

18.05.2011

Blok C - příprava na zdění nosných konstrukcí 4. nadzemního podlaží, dokončeno již 3. NP včetně příček

Blok D - zdění nosných konstrukcích 2. nadzemního podlaží

Blok E - zdění konstrukcí 1. podzemního podlaží

30.03.2011

Po dlouhé zimě se již naplno rozjely stavební práce na výstavbě dalších tří bytových domů.

Blok C - zdění nosných konstrukcích 1. nadzemního podlaží

Blok D - dokončeno zdění 1. podzemního podlaží

Blok E - zdění konstrukcí 1. podzemního podlaží

08.11.2010

Blok C - pokračuje zdění prvního podzemního podlaží

Blok D - vylity základové pasy betonem a probíhá zdění zakladových pasů

Blok E - probíhají zemní práce (skryta ornice, základ pro bytový dům hotov, hloubí se základové pasy)

02.11.2010

Blok C - byla zhotovena základová deska a probíhá vyzdívání prvního podzemního podlaží budovy.

Blok D - byly dokončeny výkopové práce, jsou vyhloubeny základové pasy a připravuje se vše vybetování základových pasů a následně na zhotovení základové desky.

21.10.2010

Práce na výstavbě bytového domu bloku C neustále pokračují. Byly zbetonovány základové pasy, provedla se příprava pro zhotovení základové desky, která byla dnes dokončena.

12.10.2010

Blok C - započaly práce na hloubení základů, vápení základových pasů

Blok D - provádí se skrývka ornice

11.10.2010

Provádí se skrývka ornice pod prvním bytovým domem. Připravuje se instalace plachty, aby stavba co nejméně ovlivňovala obyvatele prvních dvou bloků.

08.10.2010

Výstavba zahájena!!!

Lokalita byla geodeticky zaměřena a jsou vytyčeny půdorysy jednotlivých budov.