Postup realizace

21.06.2012
22.02.2011

Bytové domy jsou dokončeny, zkolaudované a připravené k předání novým vlastníkům.

Kontaktujte makléře RE/MAX K2 nebo přímo zástupce naší společnosti ohledně prohlídky bytů a můžete s nimi prodiskutovat možnosti prodeje a financování.

14.12.2010

Bytový dům A2 - nalepeny obklady a dlažba, montují se vstupní dveře do bytových jednotek, osazují se zařizovací předměty. Termín kolaudace je vypsán na 21. prosince 2010.

09.11.2010

Bytový dům A2 - dokončeno venkovní opláštění budovy (fasády), zhotoveny vnitřní omítky a štuky, probíhá bílení. Dále se obkládají koupelny, toalety a pokládá se dlažba na terasách a lodžiích. Osazují se topná tělesa. Dokončeny chodníky kolem budovy.

14.09.2010

A2 - Dokončena fasáda domu ze dvou stran a pokračují práce na zbývajících dvou stěnách. Je také dokončena střecha bytového domu. Provádí se vnitřní omítky, osazují se elektro krabičky. Vyzdívají se sklepy a vjezd do garáží.

19.08.2010

A2 – Provádí se zateplování budovy, dokončuje se instalace okenní výplní a konečná izolace na střeše.
Dále se připravuje vše k provádění vnitřních omítek.

30.04.2010

A2 – Zahájeny práce na dokončení budovy.
Provádí se práce vodinstalatérské (rozvody vody a odpadu) a elektrikářské práce (příprava na rozvod elektrických kabelů).

30.10.2009

A1 – dům je zkolaudován, dokončen, byla předána většina bytových jednotek do užívání vlastníkům. Příprava na ustavující schůzi společenství vlastníků
A2 – dokončena hrubá stavba dmu a vnitřních příček.
Zhotoveny všechny komunikace a parkovací stání při zachování průjezdu na sousední stavbu. Probíhají terénní úpravy okolí, příprava na výsadbu.

26.09.2009

A1 probíhají drobné dokončovací práce, zahájeno předávání bytů jednotlivým vlastníkům.

A2 výstavba 5. NP.

Komunikace - dokončena montáž obrubníků okrajových pásků, podkladních vrstev pro asfaltový povrch.

01.09.2009

Dům A1 je kompletně stavebně dokončen. Jsou nainstalovány předměty zdravotechniky, podlahy a kuchyňské linky (vlevo ukázka standardní kuchyňské linky v ceně bytu, v pravo ukázka klientské změny).
Dům A2 je vystavěn do 4. NP v hrubé stavbě.

9.9.2009 bude zahájena výstavba komunikací pro oba výše uvedené domy, plánované dokončení je 30.9.2009.

Předpokládaný termín místního šetření pro kolaudační souhlas domu A1 je 22.9.2009.

09.06.2009

Dokončeny vnitřní omítky, štuky. Před dokončením je i zateplovací systém pláště budovy, příprava pro osazení van, instalace obkladů.

09.05.2009

Dokončeny rozvody vnitřních instalací a omítek, pokračuje zateplování obvodového pláště budovy.

09.04.2009

Dokončení osazení okenních výplní, probíhá zateplení obvodového pláště budovy.

31.03.2009

Je kompletně dokončena hrubá stavba a instaluje se izolace střechy a teras. Jsou dokončeny instalace elektrorozvodů, vody a kanalizace. Probíhá osazení dřevěných eurooken a nástřik vnitřních omítek.
Dům je zateplován polystyrenem.

22.01.2009
28.12.2008

Dokončeny nosné zdi 5. NP. Příprava prací na posledním 6. NP.

19.12.2008

Zdění obvodových zdí 5. NP domu A1.

02.12.2008

Zdění obvodových zdí u 4. NP, zahájeny práce na příčkách v nižších podlažích.

11.11.2008

Dokončení stropní konstrukce 2.NP, zahájena výstavba 3.NP.

22.10.2008

Dokončeny stropní konstrukce 1. NP u domu A1, dokončování vyzdívek podzemních garáží, příprava na pokládku stropních panelů 1. PP u domu A2.

09.10.2008

Položeny stropní panely nad 1. PP a zahájeny práce na obvodých stěnách 1. NP bytového domu A1. U bytového domu A2 probíhá zdění 1. PP.

10.09.2008

Dokončeny nosné zdi u 1. PP domu A1, dokončují se výkopové práce na základech bytového domu A2.