Investiční činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost
Realitní a zprostředkovatelská činnost

Projektová dokumentace

Půdorysy bytových domů C, E

1PP a 1NP

2NP a 3NP

4NP a 5NP

Půdorysy bytového domu D

1PP a 1NP

2NP a 3NP

4NP a 5NP

Další pohledy

pohled JV

pohled JZ

řez A1

pohled SV

pohled SZ

zast. situace

Koncept zástavby území dle územní studie MěÚ Chrudim

Chrudim Na Špici - koncept zástavby území dle územní studie MěÚ Chrudim