Investiční činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost
Realitní a zprostředkovatelská činnost

Postup realizace

Datum: 15.02.2019

Dům K - začali se osazovat dveře, obkládáme koupelny a dokončili jsme sklepní prostory

Datum: 28.11.2018

Dům I - již má funkční SVJ a noví majitelé jsou již zabydlení

Dům J - většina bytových jednotek je předaná a někteří se již přestěhovali

Dům K - má již garážová vrata, pracujeme na vstupním "portálu" a terénu před domem, uvnitř děláme obklady a provádíme základní nátěr bílé. Cca za týden nás pak čeká práce v garážích - pokládka zámkové dlažby

Datum: 28.11.2018

Dům I - již má funkční SVJ a noví majitelé jsou již zabydlení

Dům J - většina bytových jednotek je předaná a někteří se již přestěhovali

Dům K - má již garážová vrata, pracujeme na vstupním "portálu" a terénu před domem, uvnitř děláme obklady a provádíme základní nátěr bílé. Cca za týden nás pak čeká práce v garážích - pokládka zámkové dlažby

Datum: 06.09.2018

J - osazujeme dveře v 1PP, máme hotovou pokládku dlažby na lodžiích, dokončujeme koupelny, malujeme

K - v 1PP a 1NP děláme betony v ostatních patrech děláme pro ně přípravu, máme již hotové štuky

Datum: 25.07.2018

J - pokládáme dlažbu ve společných prostorech a na lodžiích, obkládáme koupelny, pracujeme v 1 PP a montuje se výtah 

K - doděláváme fasádu domu, pracujeme na rozvodech a začínáme dělat omítky

Datum: 22.06.2018
Datum: 25.05.2018

I - děláme na vstupu a vjezdu do bytového domu, osazujeme dveře a doděláváme koupelny

J - příprava na betonáž a budeme dodělávat fasádu

K - děláme na rozvodech elektriky, vody a odpadu

Datum: 09.05.2018

I - pokládáme podlahy, doděláváme společné prostory

J - budeme dělat betony a zateplujeme

K - děláme střechu a zateplujeme 

Datum: 02.05.2018

V průběhu dubna a května pracujeme mj. na silnici a parkovacích stáních

Datum: 05.04.2018

I - vyzdíváme sklepy, pracujeme na společných prostorech a doděláváme obkložení koupelen

J - doděláváme rozvody

K - pracujeme na baráku z venku