Investiční činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost
Realitní a zprostředkovatelská činnost

Postup realizace

Datum: 10.08.2017

I - Již máme hotovou ocelovou konstrukci pro střechu nad terasami

J- Jsme připraveni na montáž ocelové konstrukce

K- Brzy zahájíme vyzdívky (posledního) 5NP

Datum: 01.08.2017

I - připravujeme se na montáž střechy

J - dokončené 4NP

K - dokončené 3NP

Datum: 10.07.2017

I - dokončujeme 4NP

J - dokončujeme 3NP

K - dokončujeme 2NP

Datum: 15.06.2017

I - hotové 2NP

J - pracujeme na 2NP

K - dokončené 1PP

Datum: 01.06.2017

I - dokončené 1NP

J - dokončené 1PP

K - stavíme 1PP

Datum: 17.05.2017

I- hotové 1PP a pokračujeme stavbou 1NP
J- vybetonované základy
K- výkop pro bytový dům

Datum: 12.05.2017

I - realizujeme pokládku stropu 1.PP
J - vyhrabáváme základové pásy
K - sundáváme ornici

Datum: 03.05.2017
Datum: 21.04.2017

Začínáme.