Investiční činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost
Realitní a zprostředkovatelská činnost

31.08.2016 - Bytový dům RESIDENCE STREET Kolín

Na sekcích 6,7 probíhají práce na zateplení domu, probíhají práce na rozvodech topení a byla zahájeny práce  na betonáži v jednotlivých podlažích.

Sekce 5 - dokončují se vnitřní vyzdívky, pracujeme na rozvodech vody, odpadu a elektriky. Jsou objednaná okna a sestavy u lodžií.

V sekci 1,2 se nanáší vnější fasáda. V bytech dokončeny omítky a ve většině bytech i štuky.

Sekce 3 a 4 - dokončeny vnitřní vyzdívky. Jsou zaměřená a objednaná okna a sestavy u lodžií.