Investiční činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost
Realitní a zprostředkovatelská činnost

05.09.2019 - Rezidence Kopanický Mlýn I. etapa

Sekce 1  - pokládáme dlažbu ve společných prostorách, osazujeme zařizovací předměty

Sekce 2 - betonujeme

Sekce 3 - obkládáme koupelny a společné prostory vč. výtahové šachty

Zadní stěna budovy se stěrkuje do lepidla. Zahájili jsme pokládku zámkové dlažby v 2PP. Probíhá vyzdívání kóji v 2PP a 1PP.