Investiční činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost
Realitní a zprostředkovatelská činnost

Postup realizace

Datum: 22.05.2020
Datum: 31.10.2016

Bytový dům je připraven ke kolaudaci. 
Jsou kompletně dokončeny koupelny, položeny podlahové krytiny, instalují se interiérové dveře a kuchyně.

Datum: 13.09.2016

Dokončujeme lepení obkladů a dlažeb v koupelnách, na WC a v předsíních, zahájili jsme výmalbu jednotlivých bytů, dokončuje se venkovní parkovací stání.

Datum: 26.07.2016

Zahájili jsme práce na lepení obkladů v koupelnách a na toaletách. Dlažba na lodžiích je prakticky dokončena Dokončují se práce na venkovní fasádě domu.

Datum: 09.05.2016

Dům B1 - je zkolaudovaný a všechny jednotky jsou prodané.

Dům B2 - jsou osazena okna a sestavy na lodžich, dokončeny rozvody elektriky, vody a odpadu, zahájeny práce na vnitřních omítkách.

Datum: 17.03.2016

Dům B1 - je zkolaudovaný a prodané jednotky jsou předané.

Dům B2 - dokočena hrubá stavba, jednotky jsou zapsané v katastru nemovitostí jako rozestavěné a začnou práce na rozvodech vody, odpadu, elektriky.

Datum: 04.11.2015

Dům B1 - na stavbu nastoupili obkladači. Nejdříve se bude lepit dlažba na lodžiích, následně se budou realizovat koupelny, toalety, předsíně a společné prostory. Jsou hotové betonové podlahy, omítky, dokončuje se štukování. Před domem pracujeme na zpevněných plochách a fasádě domu, která je prakticky způlky hotová.

Dům B2 - zahájili jsme prodej jednotek z domu B2. Vyzdíváme nosné zdivo 3. nadzemního podlaží.

Datum: 29.09.2015

Dům B1 - Zahájili jsme práce na vnějším opláštění domu B1. Dále máme připraveny vše pro betonování vnitřních podlah. Dokončují se vnitřní omítky v posledním nadzemním podlaží. Některé jednotky jsou již vyštukované.

Dům B2 - zdíme nosné zdivo 1. nadzemního podlaží.

Datum: 06.08.2015

Dům B1 - jsou hotové rozvody vody a odpadu ve 3. a 4. nadzemním podlaží a pokračuje se na jejich instalaci ve zbylých patrech. Jsou připraveny drážky pro vedení elektrických kabelů.

Dům B2 - byly položeny panely nad 1. podzemní podlaží. Další patra začneme stavět po letních prázdninách.

Datum: 17.06.2015

Dokočily jsme vyzdívky nosných konstrukcí a již také dokončujeme vyzdívky nenosných příček v jednotlivých bytech. Je hotová izolace střechy a začneme realizovat rozvody vody, odpadu a elektriky.