Investiční činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost
Realitní a zprostředkovatelská činnost

Postup realizace

Datum: 07.05.2015

Zdíme nosné zdivo 3. nadzemního podlaží.

Datum: 14.04.2015

Dokončeno 1. nadzemní podlaží u domu B1, u domu B2 budeme pokládat panely nad 1. podzemním podlaží.

Datum: 29.03.2015

Po zimě jsme začali se stavebními pracemi na výstavbě dvou bytových domů v Přelouči.

Datum: 08.12.2014

Přikládáme pár fotografiích o průběhu výstavby domu B2.

Datum: 05.12.2014

Na domě B2 jsou zbetonovány základové pasy a připravuje se na vyzdívání 1. podzemního podlaží. U domu B1 se dokončují zemní práce.

Datum: 12.11.2014

Byly zahájeny práce na výstavbě dalších dvou bytových domů. Provádíme skrývku ornice.