Investiční činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost
Realitní a zprostředkovatelská činnost

Bytový dům Na Haldě v Pardubicích

Kontakty

K2 invest s.r.o.

 

Ing. Milan Kušta
 

jednatel společnosti

Ing. Pavel Melichar
 

prokurista a vedoucí prodeje

Ceník a rezervace

 

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Uvedené ceny jsou stanovené jako zaváděcí a po kolaudaci budou navýšeny o 2 %. Toto navýšení se netýká jednotek, na které již bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní.

Detaily projektu

Nosné konstrukce a příčky

  • obvodové zdivo zděné se zateplením 100 mm
  • příčky zděné
  • omítky vnitřní štukované
  • malba základní, jeden nátěr bílý

Střecha

  • plochá střecha s životností minimálně 30 let

Bytový dům Na Haldě v Pardubicích

Popis projektu

Zahájení stavby: 10/2016
Zahájení prodeje: 10/2016
Kolaudace stavby, předání bytů do užívání:

sekce 3 a 4 - 12/2017