Investiční činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost
Realitní a zprostředkovatelská činnost

Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

15.02.2019 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

Dům K - začali se osazovat dveře, obkládáme koupelny a dokončili jsme sklepní prostory

28.11.2018 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

Dům I - již má funkční SVJ a noví majitelé jsou již zabydlení

Dům J - většina bytových jednotek je předaná a někteří se již přestěhovali

28.11.2018 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

Dům I - již má funkční SVJ a noví majitelé jsou již zabydlení

Dům J - většina bytových jednotek je předaná a někteří se již přestěhovali

06.09.2018 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

J - osazujeme dveře v 1PP, máme hotovou pokládku dlažby na lodžiích, dokončujeme koupelny, malujeme

K - v 1PP a 1NP děláme betony v ostatních patrech děláme pro ně přípravu, máme již hotové štuky

25.07.2018 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

J - pokládáme dlažbu ve společných prostorech a na lodžiích, obkládáme koupelny, pracujeme v 1 PP a montuje se výtah 

K - doděláváme fasádu domu, pracujeme na rozvodech a začínáme dělat omítky

25.05.2018 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

I - děláme na vstupu a vjezdu do bytového domu, osazujeme dveře a doděláváme koupelny

J - příprava na betonáž a budeme dodělávat fasádu

K - děláme na rozvodech elektriky, vody a odpadu

09.05.2018 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

I - pokládáme podlahy, doděláváme společné prostory

J - budeme dělat betony a zateplujeme

K - děláme střechu a zateplujeme 

02.05.2018 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

V průběhu dubna a května pracujeme mj. na silnici a parkovacích stáních