Investiční činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost
Realitní a zprostředkovatelská činnost

Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

05.04.2018 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

I - vyzdíváme sklepy, pracujeme na společných prostorech a doděláváme obkložení koupelen

J - doděláváme rozvody

K - pracujeme na baráku z venku

13.03.2018 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

I - provádí se montáž okeních parapetů, usazujeme vany, obezdíváme splachovací moduly

J - děláme rozvody vody a odpadu, máme postavené lešení kolem domu

K - i tady už stojí lešení kolem domu

26.02.2018 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

I - pokračujeme v obládání koupelen, budeme vyzdívat sklepní kóje

J - máme hotové omítky, budeme dodělávat rozvody vody

K - začneme pracovat na střeše

18.12.2017 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

I - máme téměř hotovou fasádu domu, uvnitř se začínají obkládat koupelny

J - doděláváme rozvody vody, odpadu a elektriky a nahazujeme zdi

K - pracujeme na střeše a máme všude usazená okna

08.11.2017 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

I - máme hotové zateplení a uvnitř jsou hotové vnitřní štuky

J - realizují se rozvody, máme v celém BD usazená okna

K - začínáme usazovat okna

Máme hotovou přípojku plynu.

11.10.2017 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

I - Máme usazená okna a hotové rozvody, pracujeme na omítkách 

J - Budeme dělat střechu a usazujeme okna

K - Máme hotové vnitřní příčky

12.09.2017 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

I - doděláváme rozvody vody a elektriky

J - jsou hotové příčky a pracujeme na střeše

K - vyzdíváme příčky

20.08.2017 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

I - vyzdíváme vnitřní příčky

J - začínáme zdít vnitřní příčky

K - doděláváme poslední NP