Investiční činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost
Realitní a zprostředkovatelská činnost

Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

16.08.2017 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

I - podali jsme návrh na vklad práva do katastru nemovitostí - rozestavěná jednotka

10.08.2017 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

I - Již máme hotovou ocelovou konstrukci pro střechu nad terasami

J- Jsme připraveni na montáž ocelové konstrukce

K- Brzy zahájíme vyzdívky (posledního) 5NP

01.08.2017 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

I - připravujeme se na montáž střechy

J - dokončené 4NP

K - dokončené 3NP

10.07.2017 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

I - dokončujeme 4NP

J - dokončujeme 3NP

K - dokončujeme 2NP

17.05.2017 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

I- hotové 1PP a pokračujeme stavbou 1NP
J- vybetonované základy
K- výkop pro bytový dům

12.05.2017 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi I, J, K

I - realizujeme pokládku stropu 1.PP
J - vyhrabáváme základové pásy
K - sundáváme ornici