Investiční činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost
Realitní a zprostředkovatelská činnost

Rezidence Kopanický Mlýn I. etapa

07.10.2019 - Rezidence Kopanický Mlýn I. etapa

Sekce 1  - je nalepená dlažba ve společných prostorách a na vstupech do výtahu. Dokončuje se lepení obkladů a dlažeb v koupelnách, probíhá výmalba bytů. Osazují se vstupní ocelové bezpečnostní zárubně do jednotlivých bytů.

Sekce 2 - jsou osazeny bezpečnostní zárubně do bytů, probíhá výmalba bytů.

12.12.2018 - Rezidence Kopanický Mlýn I. etapa

První sekce - máme hotové příčky a začínáme dělat hrubé rozvody

Druhá sekce - pokládáme panely nad 5NP

Třetí sekce - vyzdíváme příčky a dělá se parotěs na střeše.

Probíhá betonáž opěrné stěny C 1PP.

28.11.2018 - Rezidence Kopanický Mlýn I. etapa

První sekce včetně střechy je hotová

Druhá sekce vyzdíváme 4NP

Třetí sekce vyzdíváme atiku

Na všech sekcích probíhá vyzdívání příček.

10.10.2018 - Rezidence Kopanický Mlýn I. etapa

Sekce 1 - Vyzdíváme poslední 5 NP

Sekce 2 - Doděláváme monolity 1 PP

Sekce 3 - Začínáme vyzdívat 2 NP

06.09.2018 - Rezidence Kopanický Mlýn I. etapa

Na sekci 1 - 2NP - máme hotové nosné zdi, dále vylíváme věnce a začínáme zdít 3 NP

Na sekci 2 - 2PP - Doděláváme opěrnou stěnu 

Na sekci 3 - doděláváme betonáž stropů

23.08.2018 - Rezidence Kopanický Mlýn I. etapa

Začali jsme dělat vyzdívky, doděláváme monolit na sekci 3 a začínáme opěrnou stěnu na sekci 2