Investiční činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost
Realitní a zprostředkovatelská činnost

Rezidence Kopanický Mlýn I. etapa

07.10.2019 - Rezidence Kopanický Mlýn I. etapa

Sekce 1  - je nalepená dlažba ve společných prostorách a na vstupech do výtahu. Dokončuje se lepení obkladů a dlažeb v koupelnách, probíhá výmalba bytů. Osazují se vstupní ocelové bezpečnostní zárubně do jednotlivých bytů.

Sekce 2 - jsou osazeny bezpečnostní zárubně do bytů, probíhá výmalba bytů.

25.05.2018 - Rezidence Kopanický Mlýn I. etapa

Pokládka stropních panelů Sprirol, betonáž monolitů 3 sekce 2PP, vyzdívání schodišťových šachet.

09.05.2018 - Rezidence Kopanický Mlýn I. etapa

Provádíme monolity v sekci 1 a 3. Vyzdíváme výtahové šachty. 

05.04.2018 - Rezidence Kopanický Mlýn I. etapa

Piloty máme již hotové a nyní betonujeme základové pásy. Následuje nástup monolitárů.

12.12.2018 - Rezidence Kopanický Mlýn I. etapa

První sekce - máme hotové příčky a začínáme dělat hrubé rozvody

Druhá sekce - pokládáme panely nad 5NP

Třetí sekce - vyzdíváme příčky a dělá se parotěs na střeše.

Probíhá betonáž opěrné stěny C 1PP.