Investiční činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost
Realitní a zprostředkovatelská činnost

Zvýhodněné financování

Zhodnoťte své peníze 3,6 % ročně a získejte výhodné slevy při koupi bytu

Standardní úhrada kupní ceny bytu:

 • Při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní zákazník hradí zálohu ve výši 5 % z ceny bytu včetně DPH.
   
 • Součástí smlouvy o smlouvě budoucí je ujednání o úhradě další platby ve výši 55 % z kupní ceny bytu a to až po vybudování hrubé stavby a zanesení příslušných bytů do katastru nemovitostí jako rozestavěných bytových jednotek. Zároveň již tuto rozestavěnou bytovou jednotku je možné použít jako zástavu pro čerpání hypotečního úvěru. 
   
 • Po dokončení bytových jednotek a jejich kolaudaci jsou byty převedeny kupními smlouvami na nové vlastníky a proveden doplatek kupní ceny ve výši 40 %.

Zvýhodněné financování Vašeho nového bytu:

 • Jakékoli finanční prostředky na koupi Vašeho nového bytu uhrazené před povinnými termíny budou úročeny na základě uzavřených dodatků ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní 3,6 % úrokovou sazbou a o tuto částku Vám bude snížena konečná kupní cena bytu.

Příklad výpočtu – standardní platební podmínky

 • Kupní cena bytu 2.500.000,- Kč bez DPH, tj. 2.750.000,- Kč včetně DPH 
   
 • Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavřena 1.1.2016, podle smlouvy uhrazena záloha 5 %, tj. 137.500,- Kč 
   
 • 55 % z kupní ceny hrazeno po zavkladování rozestavěných bytových jednotek, například 30.6.2016, tj. 1.512.500,- Kč 
   
 • 40 % z kupní ceny hrazeno po kolaudaci a předání bytu, například 31.12.2016, tj. doplatek 1.100.000,- Kč

Příklad výpočtu – zvýhodněné financování – mám k dispozici 95 % vlastních prostředků

 • Kupní cena bytu 2.500.000,- Kč bez DPH, tj. 2.750.000,- Kč včetně DPH 
   
 • Smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavřena 1.1.2016, podle smlouvy uhrazena záloha 5 %, tj. 137.500,- Kč 
   
 • k tomuto termínu je ale uhrazeno i dalších 90 % z kupní ceny z vlastních prostředků 2.475.000,- Kč 
   
 • z této předčasně uhrazené zálohy se vypočte 3,6 % úrok k termínům standardně požadovaných úhrad a to 27.225,- Kč (1.512.500 * 0,036 * 180/360) + 34.650,- Kč (962.500 * 0,036), tedy celkem 61.875,- Kč jako sleva poskytnutá při konečném vyúčtování koupi bytové jednotky 
   
 • 5 % z kupní ceny hrazeno po kolaudaci a předání bytu, například 31.12.2016, t.j doplatek 137.500,- Kč, tato částka bude ponížena o vypočtenou slevu 61.875,- Kč, doplatek tedy bude činit 75.625,- Kč 
   
 • zvýšené zálohy jsou garantovány základním kapitálem společnosti K2 invest s.r.o. ve výši 82 mil. Kč a ručeny jednatelem společnosti.

Nechte své peníze vydělávat a kontaktujte pracovníky naší společnosti.