Investiční činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost
Realitní a zprostředkovatelská činnost

Bytové domy Na Špici v Chrudimi A, B

Popis projektu

Předpokládané zahájení stavby:

12/2008

Předpokládané zahájení prodeje:

11/2008

Předpoklad kolaudace stavby a předání bytů do užívání:

03/2010

Investor:

K2 invest s.r.o.

Generální dodavatel:

K2 invest s.r.o.

Architekt:

Ing. arch. Zdeněk Kozub

 

 

 

Bytové domy v Chrudimi "Na Špici" jsou koncipovány jako moderní bytové objekty zaměřené především na velmi kvalitní, ale dostupné bydlení v klidné části obce s dobrou dopravní obslužností a nákupními možnostmi.

Umístění bytových domů skýtá bydlení v klidné části města s 23 tisíci obyvatel.

Bytové domy budou vystavěny postupně s asi 3 měsíčním odstupem. Jeden bytový dům obsahuje 35 bytových jednotek o velikosti 22 až 92 m2 včetně teras , 14 parkovacích míst a sklepy v suterénu budovy pro každou bytovou jednotku a dostatečný prostor pro parking v okolí domu. Všechny byty disponují lodžií nebo terasou. Pro výstavbu jsou použity kvalitní materiály, domy jsou zděné.

Standardy - vzorová místnost

Budoucí majitelé jednotlivých bytů mohou zasahovat do dispozičních a materiálových řešení v souladu s jejich požadavky tak, aby se ve svých nových bytech cítili co možná nejlépe. Samotná koncepce bydlení a velkorysé architektonické řešení celého objektu je významným předpokladem spokojenosti budoucích vlastníků jednotlivých bytů.

Zájemci mohou uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní a to bezprostředně po vydání stavebního povolení. Při podpisu této smlouvy uhradí zálohu ve výši 5 % ceny bytu včetně DPH. Součástí smlouvy o smlouvě budoucí je ujednání o úhradě další platby ve výši 55 % kupní ceny bytu a to až po vybudování hrubé stavby a zanesení příslušných bytů do katastru nemovitostí jako rozestavěných bytových jednotek. Zároveň již tuto rozestavěnou bytovou jednotku je možné použít jako zástavu pro čerpání hypotečního úvěru. Toto se předpokládá v 04 - 05/2009. Po dokončení bytových jednotek a jejich kolaudaci budou byty převedeny kupními smlouvami na nové vlastníky a proveden doplatek kupní ceny ve výši 40 %. Tento způsob financování zvyšuje dostupnost vlastního bydlení.

Kompletní vyřízení hypotečního úvěru zdarma!

    

Klient neplatí:

Poplatek za vyřízení úvěru - cca 0,8% z výše úvěru.

Poplatek za odhad - úspora cca 4.000,-

Poplatek za čerpání na návrh na vklad - úspora  1.500,-

Dále je klient zvýhodněn exkluzivní úrokovou sazbou.

 

Exkluzivně pro projekt Na Špici v Chrudimi.

Koncepce výstavby "Bytových domů Na Špici"

Celková koncepce zástavby vychází z předem vytvořených typů bytových domů tak, aby daná lokalita tvořila jednotný harmonizující celek. Klienti si budou moci vybrat byt vyhovující jejich požadavkům z předem připraveného katalogu. Dispozice jednotlivých bytových jednotek budou variabilní s možností individuálních úprav dle požadavků klientů.

Základní atributy řešení:

  • Silniční síť s chodníky se zeleným pásem a stromořadím v kombinaci s plochami pro parkování a dětskými hřišti.
  • Bytové domy na úrovni 1. PP jsou z poloviny zapuštěny do terénu. Na tomto podlaží jsou uzavřená parkovací stání a sklepy.
  • Bytové domy jsou s plochými střechami. Budovy mají poslední nadzemní podlaží půdorysně zapuštěné - plocha je využita pro terasy bytů.
  • Bytové domy mají jednotné barevné a materiálové řešení, na štukových fasádách je zvoleno několik druhů teplých pastelových tónů, které se kombinují s danou šedou barvou.