Bytové domy Na Špici A, B

Bytové domy Na Špici A, B

Informace o projektu

ytové domy v Chrudimi "Na Špici" jsou koncipovány jako moderní bytové objekty zaměřené především na velmi kvalitní, ale dostupné bydlení v klidné části obce s dobrou dopravní obslužností a nákupními možnostmi.

Umístění bytových domů skýtá bydlení v klidné části města s 23 tisíci obyvatel.

Bytové domy budou vystavěny postupně s asi 3 měsíčním odstupem. Jeden bytový dům obsahuje 35 bytových jednotek o velikosti 22 až 92 m2 včetně teras , 14 parkovacích míst a sklepy v suterénu budovy pro každou bytovou jednotku a dostatečný prostor pro parking v okolí domu. Všechny byty disponují lodžií nebo terasou. Pro výstavbu jsou použity kvalitní materiály, domy jsou zděné.

Detaily projektu
Půdorysy bytového domu A
Půdorysy bytového domu B
Postup realizace
První etapa výstavby bytových domů Na Špici dokončena. Budovy jsou zkolaudované, bytové jednotky předány.
Výsadba zeleně, dokončovací práce na chodnícím v celé lokalitě a úprava zelených ploch. B - dokončování opláštění budovy, pokračují štukatérské práce, příprava na lepení obkladů a dlažeb.
A – dokončeny vnitřní rozvody, omítky, čisté betony, probíhá zateplení pláště budovy, příprava na fasádní stěrku. B – dokončena hrubá stavba, parotěsné zábrany střechy a teras, vnitřní instalace, probíhá příprava na vnitřní omítky. Výstavba komunikací a parkovacích stání - dokončeny zemní práce, vápnění podkladů, instalace sklatby vozovky, vodicích pásků a obrubníků.
Bytový dům A - dokončena vyzdívka nosných konstrukcí 2.NP, příprava na pokládku stropů, vyzdívky vnitřních příček. Bytový dům B - dokončena vyzdívka nosných konstrukcí 2.NP a vnitřních příček, osazeny překlady, příprava na pokladku stropů.
BD A - dokončena vyzdívka parkovacích stání, příprava pro pokládky stropů 1.PP, stropy částečně položeny. BD B - dokončena pokládka stropů 1.PP, provedena betonáž věnce a zahájena vyzdívka 1.NP.
Provedeny zemní práce pod bytovými domy A i B. Hloubení a betonáž základový pasů.

Umístění projektu na mapě

Detail bytové jednotky

Detail bytové jednotky