Investiční činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost
Realitní a zprostředkovatelská činnost

Bytové domy v Kvasinách

25.09.2008 - Bytové domy v Kvasinách

Položeny stropní konstrukce na 1.NP, již realizováno založení stavby na základových pasech, provedeny vyzdívky 1. NP - parkovacích stání.

01.08.2008 - Bytové domy v Kvasinách

Byla zahájena výstavba prvního bytového domu. Pracuje se na skrývce a výkopových pracích.

Detaily projektu

  • nosné konstrukce, obvodové zdivo zděné se zateplením
  • příčky zděné
  • střecha plochá, svařovaná folie, klempířské konstrukce Cu
  • omítky vnitřní štukované
  • malba základní, jeden nátěr bílý

Garážové stání 09

Označení: 
09
Cena: 
95200 Kč
Rezervace: 
A-26
Prodáno: 
ano

Garážové stání 10

Označení: 
10
Cena: 
95200 Kč
Prodáno: 
ano

Garážové stání 07

Označení: 
07
Cena: 
95200 Kč
Rezervace: 
A-16
Prodáno: 
ano

Garážové stání 08

Označení: 
08
Cena: 
95200 Kč
Rezervace: 
A-15
Prodáno: 
ano