Investiční činnost ve výstavbě
Inženýrská činnost
Realitní a zprostředkovatelská činnost

Bytové domy Na Špici v Chrudimi C, D, E

14.09.2012 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi C, D, E

Přijďte se podívat na den otevřených dveří konaný v sobotu 15. září 2012 od 10 do 14 hodin. Máte možnost se nezávazně podívat do všech neprodaných bytových jednotek, zjistit skutečný stav našich nemovitostí a dozvědět se více o akci "Ze starého do nového...".

06.08.2012 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi C, D, E

Blok E - kompletně dokončen bytový dům C, infrastruktura a komunikace. ZKOLAUDOVÁNO. V současné době probíhá předávání bytů klientům.

Společně s blokem E byla zkolaudována celá 2. etapa výstavby BD Na Špici.

Blok C - kompletně dokončen bytový dům C, infrastruktura a komunikace. ZKOLAUDOVÁNO.

Blok D - kompletně dokončen bytový dům C, infrastruktura a komunikace. ZKOLAUDOVÁNO.

15.07.2012 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi C, D, E

Blok E - kompletně dokončen bytovů dům C, infrastruktura a komunikace, společně také dokončeno veřejné osvětlení pro II. etapu výstavby BD Na Špicici. ZKOLAUDOVÁNO

Blok C - kompletně dokončen bytový dům C, infrastruktura a komunikace. ZKOLAUDOVÁNO.

Blok D - kompletně dokončen bytový dům C, infrastruktura a komunikace. ZKOLAUDOVÁNO.

30.11.2011 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi C, D, E

Blok C - kompletně dokončen bytový dům C, infrastruktura a komunikace.

Blok D - dokončeno zateplení pláště budovy, vnitřní omítky, štuky a betonové povrchy a obklady.

Blok E - dokončena hrubá stavba domu, zaměření dispozic a příprava na podání evidence rozestavěných bytových jednotek.

11.10.2011 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi C, D, E

Provádní se stavba místní komunikace - dláždí se venkovní parkovací stání

Blok C -  dokončena venkovní plášť budovy, jsou obloženy koupelny a WC, příprava na montáž laminátových podlah, kompletace zásuvek a vypínačů, dokončena výmalba bytových jednotek 

05.09.2011 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi C, D, E

Blok C - venkovní fasáda je těsně před dokončením, dokončena betonáž jednotlivých podlaží, začínají se lepit obklady a dlažba

Blok D - dokončeny rozvody elektriky, odpadu, vody. Provádí se omítání zdí v bytových jednotkách.

05.09.2011 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi C, D, E

Blok C - venkovní fasáda je těsně před dokončením, dokončena betonáž jednotlivých podlaží, začínají se lepit obklady a dlažba

Blok D - dokončeny rozvody elektriky, odpadu, vody. Provádí se omítání zdí v bytových jednotkách.

18.08.2011 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi C, D, E

Blok C - dokončeny rozvody vody, odpadu a elektriky, dokončeny omítky, probíhá štukování a betonáž jednotlivých podlaží, provádí se zateplování obvodového pláště budovy

Blok D - dokončeno zdění nosných konstrukcí i jednotlivých příček v bytových jednotkách. Probíhají práce na instalaci jednotlivých rozvodů (voda, odpady, elektro)

17.06.2011 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi C, D, E

Blok C - vyzděny nosné konstrukce posledního nadzemního podlaží, probíhá montáž okenních výplní, ukončeny rozvody elektriky v 1. - 3. nadzemním podlaží, provádí se stoupací vedení (vzduchotechnika, kanalizace)

Blok D - zdění nosných konstrukcích 4. nadzemního podlaží

18.05.2011 - Bytové domy Na Špici v Chrudimi C, D, E

Blok C - příprava na zdění nosných konstrukcí 4. nadzemního podlaží, dokončeno již 3. NP včetně příček

Blok D - zdění nosných konstrukcích 2. nadzemního podlaží

Blok E - zdění konstrukcí 1. podzemního podlaží