Bytové domy Na Špici C, D, E

Bytové domy Na Špici C, D, E

Informace o projektu

Bytové domy v Chrudimi Na Špici C, D, E jsou koncipovány jako moderní bytové objekty zaměřené především na velmi kvalitní, ale dostupné bydlení v klidné části obce s dobrou dopravní obslužností a nákupními možnostmi.

Bytové domy budou vystavěny postupně. Bytové domy C a E obsahují 21 bytových jednotek o velikosti 58 až 103 m2 včetně teras, 10 parkovacích míst a sklepy v suterénu budovy pro každou bytovou jednotku a dostatečný prostor pro parking v okolí domu. Bytový dům E obsahuje 24 bytových jednotek velikosti od 41 do 95 m2. Všechny byty disponují lodžií nebo terasou.

Detaily projektu
Půdorysy bytového domu C, E
Půdorysy bytového domu D
Další pohledy
Postup realizace
Blok E - kompletně dokončen bytový dům C, infrastruktura a komunikace. ZKOLAUDOVÁNO. V současné době probíhá předávání bytů klientům. Společně s blokem E byla zkolaudována celá 2. etapa výstavby BD Na Špici. Blok C - kompletně dokončen bytový dům C, infrastruktura a komunikace. ZKOLAUDOVÁNO. Blok D - kompletně dokončen bytový dům C, infrastruktura a komunikace. ZKOLAUDOVÁNO.
Provádní se stavba místní komunikace - dláždí se venkovní parkovací stání Blok C - dokončena venkovní plášť budovy, jsou obloženy koupelny a WC, příprava na montáž laminátových podlah, kompletace zásuvek a vypínačů, dokončena výmalba bytových jednotek Blok D - probíhají práce na omítkách a štucích v bytových jednotkách, příprava betonáže podlah Blok E - dokončena stavba 2. nadzemního podlaží
Blok C - venkovní fasáda je těsně před dokončením, dokončena betonáž jednotlivých podlaží, začínají se lepit obklady a dlažba Blok D - dokončeny rozvody elektriky, odpadu, vody. Provádí se omítání zdí v bytových jednotkách.
Blok C - příprava na zdění nosných konstrukcí 4. nadzemního podlaží, dokončeno již 3. NP včetně příček. Blok D - zdění nosných konstrukcích 2. nadzemního podlaží. Blok E - zdění konstrukcí 1. podzemního podlaží.
Po dlouhé zimě se již naplno rozjely stavební práce na výstavbě dalších tří bytových domů. Blok C - zdění nosných konstrukcích 1. nadzemního podlaží. Blok D - dokončeno zdění 1. podzemního podlaží. Blok E - zdění konstrukcí 1. podzemního podlaží.
Blok C - započaly práce na hloubení základů, vápení základových pasů. Blok D - provádí se skrývka ornice.
Výstavba zahájena! Lokalita byla geodeticky zaměřena a jsou vytyčeny půdorysy jednotlivých budov.
Ceník a rezervace
Garážová stání blok C Cena Rezervace
Garážové stání C02 Prodáno  
Garážové stání C03 252 000 Kč  
Garážová stání blok D Cena Rezervace
Garážové stání D08 Prodáno  

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Uvedené ceny jsou stanovené jako zaváděcí a po kolaudaci budou navýšeny o 2 %. Toto navýšení se netýká jednotek, na které již bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní.

Jednotky jsou osvobozeny od daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 %.

Uvedené ceny nejsou do uzavření smlouvy o budoucí smlouvě závazné a mohou se změnit, zejména u projektů, kde není ukončené územní, nebo stavební řízení. Rezervace jednotlivých jednotek jsou předběžné a v případě neuzavření smlouvy o budoucí smlouvě do 14-dní po vyzvání budou tyto automaticky zrušeny a jednotky nabídnuty dalším zájemcům.

Uvedené výměry jsou pouze orientační.

Ke stažení
Soubory ke stažení

Umístění projektu na mapě

Detail bytové jednotky

Detail bytové jednotky