Bytový dům Na Haldě

Bytový dům Na Haldě v Pardubicích

Informace o projektu

Bytový dům na rohu ulic Husovy a Do Nového je v klidné části Pardubic nedaleko centra. V této lokalitě došlo v poslední době ke změně struktury obyvatel a oblast nyní prochází celkovou revitalizací. Místo má dobrou dopravní obslužnost a občanskou vybavenost s blízkostí parku a velkým množstvím okolní zeleně. Společně s kvalitou projektu a jeho vysokými standardy, jsou tak vytvořeny podmínky pro skvělé bydlení.

Detaily projektu
Půdorysy bytového domu
Postup realizace
Doděláváme koupelny na sekci 1 a 2. Venku provádíme výsadbu zeleně.
Sekce 3 a 4 je zkolaudovaná. Sekce 1 a 2 pokládáme dlažbu na společných chodbách a chystáme betonáž sklepních kójí.
Na sekci 3 a 4 - se dodělávají obklady, máme položenou dlažbu na společných chodbách, osazené protipožární chodbové dveře a připravujeme pokládku podlah. Na sekci 1 a 2 - se dělají prostupy stoupaček, obezdíváme šachty, začínáme obkládat koupelny, štukujeme a betonujeme podlahy.
Vyzdívky 2 NP v sekci 1 a 2. Vyzdívky 3 NP v sekci 3 a 4.
Pokládáme panely 1. nadzemního podlaží.
Již jsme začali stavět...
Na sekci 1 a 2 se dělají rozvody vody a elektriky, následně děláme vnitřní hrubé omítky. Na sekci 3 a 4 probíhá zateplování, již máme zatepleno 3/4 budovy. Uvnitř se štukuje a dokončují se rozvody vody a elektriky.
Ceník a rezervace
Venkovní stání Cena Rezervace
Venkovní stání 40 181 500 Kč  
Venkovní stání 41 181 500 Kč  
Venkovní stání 42 181 500 Kč  
Venkovní stání 43 181 500 Kč  
Venkovní stání 44 181 500 Kč  
Venkovní stání 45 181 500 Kč  
Venkovní stání 46 181 500 Kč R4-12
Venkovní stání 47 181 500 Kč  
Venkovní stání 48 181 500 Kč  
Venkovní stání 49 181 500 Kč  
Venkovní stání 50 181 500 Kč  
Venkovní stání 51 181 500 Kč  
Venkovní stání 52 181 500 Kč  
Venkovní stání 53 181 500 Kč  

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Uvedené ceny jsou stanovené jako zaváděcí a po kolaudaci budou navýšeny o 2 %. Toto navýšení se netýká jednotek, na které již bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní.

Jednotky jsou osvobozeny od daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 %.

Uvedené ceny nejsou do uzavření smlouvy o budoucí smlouvě závazné a mohou se změnit, zejména u projektů, kde není ukončené územní, nebo stavební řízení. Rezervace jednotlivých jednotek jsou předběžné a v případě neuzavření smlouvy o budoucí smlouvě do 14-dní po vyzvání budou tyto automaticky zrušeny a jednotky nabídnuty dalším zájemcům.

Uvedené výměry jsou pouze orientační.

Umístění projektu na mapě

Detail bytové jednotky

Detail bytové jednotky